««География» пәні бойынша білім беру ұйымдарында мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін дамыту» білім беру ұйымдарының педагогтеріне арналған біліктілігін арттыру курсының БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Бағдарламаның мақсаты:

1) Тыңдаушылардың география курсының құрылымы мен мазмұнының әдіснамалық негіздерін, осы курста белгіленген әдістемелік идеяларды терең түсінуін қамтамасыз ету;

2) Оқу бағдарламасының талаптарына сәйкес оларды практикада іске асыруда әдістер мен дағдыларды дамыта отырып, оқытылатын пән саласындағы тыңдаушылардың пәндік білімдерін тереңдету;

3) Тыңдаушыларға қиындық туғызатын жекелеген тақырыптарды оқытудың тәсілдері мен әдістері туралы түсініктерін кеңейту;

4) Географияны оқытуда инновацияларды зерделеуге және қолдануға қызығушылық қалыптастыру;

5) Тыңдаушыларда пәндік мазмұн контекстінде географияны оқыту проблемаларын шешу қабілеттерін, сондай-ақ оқыту процесінде талдау дағдыларын қалыптастыру;

6) Мұғалімдердің қосымша әдебиеттермен жұмыс істеу, оқу мақсаттарын іске асыру кезінде әртүрлі цифрлық ресурстарды пайдалану дағдыларын дамыту.

7) Оқыту нәтижелері.

Оқу форматы: онлайн және офлайн.

Ұзақтығы: 80 сағат.

Тіркелу уақыты : 12.06-01.07.2024 

WhaptsApp группаға тіркелу


Онлайн: 25000

Оффлайн: 30000