БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ мұғалімдердің біліктілігін арттыру курстары «Информатика» пәні бойынша білім беру ұйымдарында мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін дамыту орыс тілінде оқытатын орта білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне арналған

Бағдарламаның мақсаты:

1) Тыңдаушылардың информатика курсының құрылымы мен мазмұнының әдіснамалық негіздерін, осы курста белгіленген әдістемелік идеяларды терең түсінуін қамтамасыз ету;

2) Оқу бағдарламасының талаптарына сәйкес оларды практикада іске асыруда Дағдылар мен дағдыларды дамыта отырып, оқытылатын пән саласындағы тыңдаушылардың пәндік білімдерін тереңдетуге;

3) Тыңдаушыларға қиындық туғызатын жекелеген тақырыптарды оқытудың тәсілдері мен әдістері туралы түсініктерін кеңейту;

4) Информатиканы оқытуда инновацияларды зерделеуге және қолдануға қызығушылық пен оң уәждеме қалыптастыру;

5) Тыңдаушыларда пәндік мазмұн контекстінде информатиканы оқыту проблемаларын шешу қабілеттерін, сондай-ақ оқыту процесін өз бетінше талдау дағдыларын қалыптастыру;

6) Мұғалімдердің қосымша әдебиеттермен жұмыс істеу, оқу мақсаттарын іске асыру кезінде әртүрлі цифрлық ресурстарды пайдалану дағдыларын дамыту.

7) Оқыту нәтижелері.

Оқу форматы: онлайн және офлайн.

Ұзақтығы: 80 сағат.

Тіркелу уақыты : 22.04-01.05.2024 

 

WhaptsApp группаға тіркелу

Онлайн: 25000

Оффлайн: 30000