Бағдарламалар

EXECUTIVE PROGRAM «ТАБЫСТЫ КОЛЛЕДЖДЕРДІҢ АКСЕЛЕРАТОРЫ» БАСҚАРУ КОМАНДАСЫНЫҢ КӨШБАСШЫЛАРЫ

EXECUTIVE PROGRAM «ТАБЫСТЫ МЕКТЕПТЕРДІҢ АКСЕЛЕРАТОРЫ» БАСҚАРУ КОМАНДАСЫНЫҢ КӨШБАСШЫЛАРЫ

«МАТЕМАТИКА»  ПӘНІН ОҚЫТУДЫҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ МЕН ӘДІСТЕМЕЛЕРІ

«Физика» пәні бойынша білім беру ұйымдарында мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін дамыту

Ұстаздарға арналған біліктілікті арттыру
қазақ және орыс тілдерінде білім беру
«Орыс тілі» және «Орыс әдебиеті» пәндері бойынша пәндік құзыреттерді дамыту

«Қазақ тілі мен әдебиеті» пәні бойынша білім беру ұйымдарының педагогтарының кәсіби құзыреттілігін дамыту 

«География» пәні бойынша білім беру ұйымдарында мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін дамыту

«Информатика» пәні бойынша білім беру ұйымдарында мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін дамыту 

«Биология» пәні бойынша білім беру ұйымдарында мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін дамыту 

«Химия» пәні бойынша білім беру ұйымдарында мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін дамыту